มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ [สำหรับ ปวช.]ประกาศผลการสอบข้อเขียน สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ


กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบผลการสอบข้อเขียน

เลขประจำตัวประชาชน

Go To Top
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317100 ต่อ 1171