การปฐมนิเทศและการแต่งกายนักศึกษา | ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561


วันเดือนปี คณะ สถานที่
16 มิ.ย. 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 มิ.ย. 61 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
16 มิ.ย. 61 คณะบริหารธุรกิจ ห้อง 63205 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ
20 มิ.ย. 61 คณะศิลปศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17 มิ.ย. 61 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
18 มิ.ย. 61 วิทยาลัยรัตภูมิ ลานวัฒนธรรมบริพัตร อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
19 มิ.ย. 61 วิทยาเขตตรัง ห้องประชุมอาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
20 มิ.ย. 61 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
20 มิ.ย. 61 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
21 มิ.ย. 61 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม

การแต่งกายนักศึกษา


นักศึกษาชาย
1. เสื้อเชิ้ตสีขาว ทรงสุภาพ แขนสั้นเพียงข้อศอกไม่ผ่าปลายแขน หรือแขนยาวติดกระดุมปลายแขนถึงข้อมือ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กางเกงทับได้โดยสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
2. กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ไม่พับปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีดำ
3. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหน้านูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด
4. ถุงเท้าสีดำ หรือสีที่กลมกลืนกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย
5. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
อ้างอิงข้อมูลรูปภาพจาก http://bba.rmutsv.ac.th/fba2013/
นักศึกษาหญิง
1. เสื้อเชิ้ตสีขาว ทรงสุภาพ ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเหนือข้อศอก ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย
3. กระโปรงแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีดำ
4. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหน้านูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสำหรับสอดปลายเข็มขัด
5. รองเท้าหุ้มส้นสีดำหรือน้ำตาล ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
อ้างอิงข้อมูลรูปภาพจาก http://bba.rmutsv.ac.th/fba2013/
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317100 ต่อ 1171