มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561| รอบที่ 5 การรับตรงอิสระตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ รอบที่5 การรับตรงร่วมกัน


กรอกเลขประจำตัวประชาชน

เลขประจำตัวประชาชน  :    
Go To Top
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317100 ต่อ 1171