มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561| รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolioกรอกใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่1/1 Portfolio


ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน

เลขประจำตัวประชาชน  :    

Go To Top
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317100 ต่อ 1171