สำหรับผู้สมัคร รอบการสมัคร วันที่รับสมัครและชำระค่าสมัคร สอบสัมภาษณ์ สถานะ
ปวช./ปวส./ม.6 แบบโควตา 27 กันยายน 2564 - 21 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564 ปิดรับสมัคร
ปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี แบบรับตรง 22 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 16 มกราคม 2565 ปิดรับสมัคร
ปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.1 1 มกราคม 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 27 กุมภาพันธ์ 2565 ปิดรับสมัคร
ปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.2 21 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 มีนาคม 2565 26 มีนาคม 2565 ปิดรับสมัคร
ปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 21 มีนาคม 2565 - 20 เมษายน 2565 26 เมษายน 2565 ปิดรับสมัคร
ปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.4 21 เมษายน 2565 - 22 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 ปิดรับสมัคร
ปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.5 23 พฤษภาคม 2565 - 10 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565 ปิดรับสมัคร
ปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.6 11 มิถุนายน 2565 - 26 มิถุนายน 2565 1 กรกฎาคม 2565 ปิดรับสมัคร
ม.6 รอบที่ 1 Portfolio 9 ธันวาคม 2564 - 17 มกราคม 2565 23 มกราคม 2565 ปิดรับสมัคร
ม.6 รอบที่ 2 Quota 14 กุมภาพันธ์ 2565 - 27 มีนาคม 2565 3 เมษายน 2565 ปิดรับสมัคร
ม.6 รอบที่ 3 Admission 2 พฤษภาคม 2565 - 12 พฤษภาคม 2565 26 พฤษภาคม 2565 ปิดรับสมัคร
ม.6 รอบที่ 4 Direct Admission 11 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 6 มิถุนายน 2565 ปิดรับสมัคร
ม.6 รอบที่ 4 Direct Admission (เพิ่มเติม) 6 มิถุนายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565 21 มิถุนายน 2565 ปิดรับสมัคร