ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

1 ข้อมูลทั่วไป


2 ข้อมูลที่อยู่

หากไม่มี กรอกเครื่องหมายขีด (-)
หากไม่มี กรอกเครื่องหมายขีด (-)

3 ข้อมูลการศึกษา

*พิมพ์ชื่อแผนการเรียน และเลือกแผนการเรียนจากรายการที่แสดงเท่านั้น

4 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการสมัคร


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ : https://reg.rmutsv.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลข : 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
  งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย