ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบรับตรง 2.1

หมายเลขบัตรประชาชน :