ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบรับตรง 2.2

หมายเลขบัตรประชาชน :