ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบโควตา

หมายเลขบัตรประชาชน :