ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบรับตรงอิสระ 3.1

หมายเลขบัตรประชาชน :