ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบรับตรงอิสระ 3.2

หมายเลขบัตรประชาชน :