ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบรับตรงอิสระ 3.3

หมายเลขบัตรประชาชน :