ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบรับตรงอิสระ 3.4

หมายเลขบัตรประชาชน :