รอบการสมัคร วันที่รับสมัครและชำระค่าสมัคร สอบสัมภาษณ์ สถานะ
รอบที่ 1 Portfolio 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 12 มกราคม 2563 ปิดรับสมัคร
รอบที่ 2 Quota 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 มีนาคม 2563 16 เมษายน 2563 ปิดรับสมัคร
รอบที่ 3 Admission1 17 เมษายน 2563 - 27 เมษายน 2563 13 พฤษภาคม 2563 อีก 10 วัน เริ่มรับสมัคร
รอบที่ 4 Admission2 7 พฤษภาคม 2563 - 20 พฤษภาคม 2563 4 มิถุนายน 2563 อีก 30 วัน เริ่มรับสมัคร
รอบที่ 5 Direct Admission 30 พฤษภาคม 2563 - 13 มิถุนายน 2563 อีก 53 วัน เริ่มรับสมัคร