รอบการสมัคร วันที่รับสมัครและชำระค่าสมัคร สอบสัมภาษณ์ สถานะ
รอบที่ 1 Portfolio 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 12 มกราคม 2563 ปิดรับสมัคร
รอบที่ 2 Quota 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 มีนาคม 2563 16 เมษายน 2563 ปิดรับสมัคร
รอบที่ 3 Admission1 17 เมษายน 2563 - 27 เมษายน 2563 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ปิดรับสมัคร
รอบที่ 4 Admission2 7 พฤษภาคม 2563 - 20 พฤษภาคม 2563 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ปิดรับสมัคร
รอบที่ 5 Direct Admission (รอบเพิ่มเติม) 15 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ปิดรับสมัคร