ตรวจสอบวิธีการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัคร

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบวิธีการสอบสัมภาษณ์

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission (รอบเพิ่มเติม)

หมายเลขบัตรประชาชน :