ข่าวประชาสัมพันธ์

ปวช./ปวส. | 23-09-2021 14:43 น. | : 13,784


ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี


ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี

ม.6 ที่สมัครหลักสูตร ปวส. ไม่ต้องเข้าระบบ TCAS

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ : https://reg.rmutsv.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลข : 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
  งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย