ข่าวประชาสัมพันธ์

ปวช./ปวส./ม.6 | 07-11-2023 10:57 น. | : 1,023


ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่


ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/


ปฏิทินการรับสมัครตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ : https://reg.rmutsv.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลข : 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
  งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย