รอบการสมัคร วันที่รับสมัครและชำระค่าสมัคร สอบสัมภาษณ์ สถานะ
แบบโควตา 28 กันยายน 2563 - 22 พฤศจิกายน 2563 6 ธันวาคม 2563 กำลังรับสมัคร
แบบรับตรง 23 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 16 มกราคม 2564 อีก 54 วัน เริ่มรับสมัคร
แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.1 1 มกราคม 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564 อีก 93 วัน เริ่มรับสมัคร
แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.2 21 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 มีนาคม 2564 27 มีนาคม 2564 อีก 144 วัน เริ่มรับสมัคร
แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 24 มีนาคม 2564 - 20 เมษายน 2564 25 เมษายน 2564 อีก 175 วัน เริ่มรับสมัคร
แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.4 21 เมษายน 2564 - 20 พฤษภาคม 2564 25 พฤษภาคม 2564 อีก 203 วัน เริ่มรับสมัคร
แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.5 21 พฤษภาคม 2564 - 10 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564 อีก 233 วัน เริ่มรับสมัคร