ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

1 ข้อมูลทั่วไป


2 ข้อมูลที่อยู่


3 ข้อมูลการศึกษา

*พิมพ์ชื่อแผนการเรียน และเลือกแผนการเรียนจากรายการที่แสดงเท่านั้น

4 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการสมัคร


5 กำหนดรหัสผ่าน

รหัสผ่านความยาว 6 - 10 ตัวอักษร
ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ : https://reg.rmutsv.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลข : 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.00 น.
                             เสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 15.00 น.
  งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย
 LineGroup : RUTS Admission64