รอบการสมัคร วันที่รับสมัครและชำระค่าสมัคร สอบสัมภาษณ์ สถานะ
รอบที่ 1 Portfolio 5 มกราคม 2564 - 25 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564 อีก 75 วัน เริ่มรับสมัคร
รอบที่ 2 Quota 6 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 เมษายน 2564 7 พฤษภาคม 2564 อีก 107 วัน เริ่มรับสมัคร
รอบที่ 3 Admission 7 พฤษภาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2564 5 มิถุนายน 2564 อีก 197 วัน เริ่มรับสมัคร
รอบที่ 4 Direct Admission 16 พฤษภาคม 2564 - 10 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564 อีก 206 วัน เริ่มรับสมัคร