ปฏิทินการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567

โควตาพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ม.6

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ม.6 และปริญญาตรี


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (TCAS)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ : https://reg.rmutsv.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลข : 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
  งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย